Incredibil! Numărul infracţiunilor la Paşcani este dublu faţa de anul anterior

infractiuniAnul 2015 a prezentat un num?r de 17.178 de cazuri de infrac?iune în municipiu, no rx fiind de dou? ori mai mult decât anul precedent.

Bilan?ul activit??ii pentru 2015 a fost prezentat, mind ast?zi, remedy într-o conferin?? de pres? sus?inut? de c?tre Alina Enea, prim procuror adjunct ?i purt?tor de cuvânt al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Pa?cani.

”Colectivul de procurori î?i manifest?  convingerea  c? rezultatele anului 2015 reflect? calitatea, operativitatea ?i transparen?a actului de justi?ie”, a declarat procuror Alina Enea, purt?tor de cuvânt Parchetul de pe lâng? Judec?toria Pa?cani.

Din datele expuse rezult? c? cele mai multe dosare au fost de furt calificat, tâlh?rie ?i violuri. Spre deosebire de anul 2014, a crescut ?i num?rul minorilor trimi?i în judecat? pentru astfel de infrac?iuni.

“Exemplific?m c? au fost înregistrate la sfâr?itul anului 2015  de solu?ionat  32 de dosare având ca obiect infrac?iunile de  tâlh?rie, au fost solu?ionate 7 dosare  fiind întocmite 3 rechizitorii. Au fost înregistrate 38 dosare  de solu?ionat  privind infrac?iuniunea  de tâlh?rie calificat?, fiind întocmite 8 rechizitorii ?i au fost solu?ionate 23 dosare”, a mai ad?ugat purt?torul de cuvânt.

Au fost solu?ionate 22 de dosare pentru viol, dintr-un total de 43, precum ?i 41 de dosare pentru tâlh?rii în form? simpl? sau calificat?. De asemenea, men?ion?m faptul c? în dou? cazuri au fost încheiate acorduri de recunoa?tere a vinov??iei, iar în 549 de dosare s-au dat solu?ii de renun?are la urm?rirea penal?.

”Au fost înregistrate  3239 dosare  de solu?ionat  privind infrac?iuni de furt calificat, fiind solu?ionate un num?r de 519 dosare. În ceea ce prive?te infrac?iunea de viol s-au înregistrat 43 dosare, dintre care 22 au fost solu?ionate”, a declarat purt?torul de cuvânt.

De toate aceste dosare s-au ocupat, în primele luni ale anului, un num?r de opt procurori, c?rora li s-au al?turat  doi stagiari, din Boto?ani ?i Câmpulung Moldovenesc.

Sursa

Comentarii

comentarii