Infrumusețarea Municipiului Pașcani cu trandafiri

În aceast? s?pt?mân?, shop angaja?ii de la spa?ii verzi împreun? cu beneficiarii ajutorului minim garantat au s?pat toate loca?iile unde an de an sunt puse flori. În acela?i timp au fost planta?i ?i trandafirii, ampoule care din acest an vor înlocui ornamentul floral preferat de fosta administra?ie, sickness din perioada 2008-2012.

Un num?r de 2.400 de buta?i de trandafiri, de toate culorile, vor fi sco?i din ser? pe spa?iile destinate ornamentului floral. Vor fi folosite ?i alte soiuri de flori pentru înfrumuse?area municipiului.

Referitor la plombarea str?zilor aceast? ac?iune nu va începe mai devreme de 15 mai. Viceprimarul Vasile Axinte spune c? pân? la aceast? dat? se va ac?iona pe principalele str?zi din municipiu. Din cele 3200 tone de mixtur? asfaltic? contractat? pân? la aceast? dat? a fost cosumat? jum?tate din ea. Sunt ?anse ca aceasta s? asigure turnarea unui strat de asfalt pe o alt? strad? important? din municipiu, spune viceprimarul.

Sursa

 

Comentarii

comentarii