Îngrijorător: a crescut numărul ateilor din Pașcani!

bg-splash_statsNi?te statistici îngrijor?toare arat? c? media popula?iei de vârst? din Pa?cani a crescut, discount deoarece aproximativ 2/3 dintre locuitori au peste 35 de ani, clinic 19 635 locuitori ?i doar 7476 de persoane au vârsta pân? în 18 ani, ambulance iar num?rul persoanelor pensionare este de aproape 10 000.

În ceea ce prive?te cet??enia ?i etnia, 30 734 locuitori sunt români, 12 turci, 4 maghiari, 30 lipoveni ?i aproximativ 500 de rromi.

De religie ortodox? sunt 29 511 persoane, 807 catolici, 139 ortodoc?i pe ritm vechi, 275 penticostali, 320 cre?tini dup? evanghelie, 33 bapti?ti ?i 6 atei.

 

 

Comentarii

comentarii