Înscrierile la Bacalaureat au început astăzi

bac poza-36227În perioada 26-30 mai, advice cei ce sus?in examenul de maturitate sunt a?tepta?i la înscriere.

Conform Ministerului Educa?iei, thumb cei din clasa a XII-a termin? cursurile pe 30 mai. Pe 10 iunie ace?tia vor sus?ine primele probe de competen?e. Prima prob? scris? are loc pe 30 iunie 2014.

BACALAUREAT – sesiunea iunie-iulie

26 – 30 mai: Înscrierea candida?ilor la prima sesiune de examen

30 mai: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie: Evaluarea competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba român? – proba A

1 – 13 iunie: Evaluarea competen?elor lingvistice de comunicare oral? în limba matern? – proba B

16 – 20 iunie: Evaluarea competen?elor digitale – proba D

23 – 27 iunie: Evaluarea competen?elor lingvistice într-o limb? de circula?ie interna?ional? – proba C

30 iunie: Limba ?i literatura român? – proba E)a) – prob? scris?

1 iulie: Limba ?i literatura matern? – proba E)b) – prob? scris?

2 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – prob? scris?

4 iulie: Proba la alegere a profilului ?i specializ?rii – proba E)d) – prob? scris?

7 iulie: Afi?area rezultatelor (pân? la ora 12:00)

7 iulie: Depunerea contesta?iilor (orele 12:00 – 16:00)

8 – 10 iulie: Rezolvarea contesta?iilor

11 iulie: Afi?area rezultatelor finale

Olimpicii încep luni, 26 mai, probele scrise ale examenului de BAC 2014. Probele scrise pentru olimpici vor avea loc între 26 ?i 29 mai, dup? cum urmeaz?:

26 mai – Limba ?i literatura român?;

27 mai – proba obligatorie a profilului: Matematic? sau istorie;

28 mai – proba la alegere a profilului (chimie, fizic?, biologie, filososfie, psihologie, sociologie, economie, informatic?, logic?, geografie);

29 mai – afi?area rezultatelor pân? la ora 18:00, iar depunerea contesta?iilor se va face în aceea?i zi, între orele 18:00 – 20:00.

Sursa

Comentarii

comentarii