Înșelăciune prin telefon! Metoda accidentului este folosită în continuare

timthumb.phpChiar dac? s-a atras aten?ia în numeroase rânduri asupra celei mai utilizate metode de în?el?ciune, view cei care gândesc întreaga “afacere” ?i-au g?sit o nou? modalitate de a-?i cre?te credibilitatea în fa?a posibilelor victime.

Medicii de la spitale trag un semnal de alarm? cu privire la apelurile telefonice dubioase prin care sunt solicitate informa?ii cu privire la pacien?i fictivi. De multe ori s-au cerut detalii în privin?a unor pacien?i, troche care ar fi ajuns în spital în urma unui accident rutier. Medicii solicit? celor care cad victime “metodei accidentului” s? verifice prin mai multe surse informa?iile primite. Toate aceste demersuri trebuie f?cute înainte de a recurge la gesturi disperate ?i de a vira bani în diverse conturi bancare. Dac? victima unui accident rutier se afl? internat? în spital, apar?in?torii pot primi confirmarea printr-un apel telefonic, iar mai multe date medicale sunt oferite doar de speciali?tii din spital.

Sursa

Comentarii

comentarii