Instinctul matern – falsă realitate

Cercet?torii au descoperit faptul c? dac? un p?rinte identific? plânsetul bebelu?ului este legat de durata de timp petrecut al?turi de copilul lui, cure în niciun caz de instinctul matern, relateaz? dailymail.co.uk.

Prin urmare, ?i ta?ii sunt la fel de buni atunci când trebuie s? identifice plânsetul bebelu?ilor lor, spun savan?ii francezi.

Conform acestui studiu, cercet?torii francezi, coordona?i de doctorul Nicolas Mathevon, au înregistrat plânsetele a 29 bebelu?i, ale c?ror vârste erau cuprinse între 58 de zile ?i 153 de zile. Dintre cei 29 de bebelu?i, 15 se aflau în Fran?a ?i 14 se aflau în Republica Democrat? Congo.

Studiul a constat într-un experiment: p?rin?ii participan?i erau supu?i unui test: ascultau înregistr?rile cu plânsetele a cinci bebelu?i, dintre care unul era al lor, apoi erau ruga?i s? î?i identifice copilul dup? plânset.

P?rin?ii au reu?it s? î?i identifice copilul cu o rat? medie de succes de 90%.

Mamele au avut dreptate în 98% din cazuri, iar ta?ii care petreceau mult timp al?turi de bebelu?ii lor au avut dreptate în 90% din cazuri.

Autorii studiului, , consider? c? cercet?rile precedente, care au dezvoltat conceptul de „instinct matern”, sunt eronate, întrucât ele nu au luat în considerare timpul petrecut de fiecare p?rinte al?turi de copilul s?u.

Autorii studiului publicat în „Nature Communication”, au concluzionat faptul c? conceptul de „instinct matern” este complet eronat, motivul fiind faptul c? nu este luat în considerare timpul petrecut de fiecare p?rinte al?turi de copilul s?u.

Sursa

Comentarii

comentarii