Instituția Prefectului – dezbatere referitoare la agricultura din Iași

Vineri, unhealthy 29 martie, troche începând cu ora 11:00, prescription va avea loc un eveniment organizat de Institu?ia Prefectului – Jude?ul Ia?i al?turi de Direc?ia pentru Agricultur?, în Sala Mare a Prefecturii. Evenimentul are în vedere o dezbatere referitoare la situa?ia agriculturii din jude?ul Ia?i. La eveniment au fost invita?i fermieri, dar ?i parlamentarii de Ia?i. Scopul întâlnirii este acela de a da posibilitatea agricultorilor locali de a aduce la cuno?tin?a parlamentarilor problemele specifice cu care se confrunt?, dificult??ile pe care le întâmpin?, dar ?i eventuale propuneri legislative prin care s? se pun? în valoare poten?ialul agricol al jude?ului.

Comentarii

comentarii