Întâlnire Comănescu – omologul sloven; a fost reiterat sprijinul Sloveniei pentru aderarea României la Schengen

comanescuSprijinul Sloveniei pentru aderarea României la Spa?iul Schengen a fost reiterat de viceprim-ministrul sloven, treatment Karl Erjavec, ministru al afacerilor externe, la întâlnirea cu omologul s?u român, Laz?r Com?nescu, în marja Forumului Strategic de la Bled.

Ministrul Com?nescu a participat la cea de-a XI-a edi?ie a Forumului Strategic de la Bled, Slovenia.

Demnitarul sloven a subliniat c? “apartenen?a României la aceast? zon? va reprezenta o valoare ad?ugat? cert? pentru ap?rarea frontierelor externe ale UE ?i implicit pentru consolidarea securit??ii europene”.

“Discu?iile celor doi demnitari s-au axat pe rela?ia bilateral? ?i cooperarea la nivel UE, fiind trecute în revist? dosare de actualitate pe agenda european?. Cei doi mini?tri au apreciat c? România ?i Slovenia se bucur? de o rela?ie bilateral? foarte bun?, convenind intensificarea cooper?rii româno-slovene la toate nivelurile, atât în plan politic, cât ?i sectorial, în special în ceea ce prive?te consolidarea ?i diversificarea în continuare a cooper?rii în domeniul economic”, arat? MAE.

?efii celor dou? diploma?ii au avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la evolu?iile de actualitate la nivel european, precum viitorul Uniunii Europene, inclusiv în contextul evolu?iilor legate de referendumul britanic/Brexit, perspectivele economice ?i bugetare la nivel UE, criza migra?iei, politica european? de extindere ?i cooperarea regional?, cu accent pe Balcanii de Vest ?i rela?ia Turcia — UE.

“Convorbirile celor doi oficiali au eviden?iat un grad ridicat de convergen?? a pozi?iilor celor dou? ??ri pe multiple dosare europene, fiind astfel identificat? o premis? solid? pentru o coordonare mai strâns? la nivel european între România ?i Slovenia”, precizeaz? MAE.

Sursa

Comentarii

comentarii