Întâlnire convocată de reprezentanţii Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Reprezentan?ii Ministerului Mediului ?i Schimb?rilor Climatice vor întruni o întâlnire în Sala Mare a Prefecturii, seek miercuri, 3 aprilie, începând cu ora 11. To?i primarii din jude?ul Ia?i, dar ?i membrii Comitetului Jude?ean pentru Situa?ii de Urgen?? se afl? pe lista de invita?i. Un reprezentant al Ministerului Mediului ?i Schimb?rilor Climatice va sus?ine o instruire pe linie de situa?ii de urgen??. De asemenea, se vor împ?r?i manuale privind managementul situa?iilor de urgen?? în caz de inunda?ii ?i secet? hidrologic?. Astfel de instruiri s-au organizat din luna martie ?i continu? cu perioada aprilie – mai 2013, în toate jude?ele din ?ar?.
Dup? instruirea privind situa?iile de urgen?? vor fi prezentate ?i alte materiale sus?inute de Agen?ia pentru Protec?ia Mediului Ia?i (APIA).

Comentarii

comentarii