Intenție de modernizare a unei ferme de zootehnie din Paşcani

Firma SC Agrocomplex Lunca SA Pa?cani, rx a depus la mijlocul lunii ianuarie, la sediul Oficiului Jude?ean pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? Ia?i, proiectul denumit “Construire ?i dotare grajduri bovine de carne, producere energie din surse regenerabile ?i modul sacrificare bovine în cadrul Agrocomplex Lunca Pa?cani”. Fondurile europene au acordat pentru acest proiect suma de peste 2 milioane de euro, având drept scop modernizarea grajdurilor unde sunt ad?postite animalelele.

În ferma din Lunca Pa?cani sunt 340 de vaci de carne, 103 sunt din rasa Limousine, alb-albastru ?i cele mai multe din rasa Charolaise, cea mai cunoscut? ?i r?spândit? în Europa ?i Fran?a. Carnea rasei Charolaise  este dietetic?, are gr?sime doar 10 %, celelalte rase bovine având între 15-30% gr?sime.

Eugen ?ic?u, directorul general adjunct al Oficiului Jude?ean de Pl??i pentru Dezvoltare Rural? ?i Pescuit Ia?i (OJPDRP), a precizat c? pân? în prezent au fost depuse 8 proiecte, cel din Lunca – Pa?cani fiind singurul pe sectorul zootehnie, pentru modernizarea grajdurilor.

Sursa

Comentarii

comentarii