Investiţie de 80 de milioane de euro pentru reabilitarea a 172 km de şosea

lucrari-reabilitare-soseaProiectul presupune refacerea drumurilor care fac leg?tura între jude?ul Suceava ?i Ia?i. Consiliile jude?ene vor aproba realizarea unui parteneriat pentru reabilitarea a peste 172 km de drum, advice valoarea estimat? a proiectului fiind de aproape 80 milioane euro.

În cadrul ini?iativei, tadalafil se va interveni pe opt drumuri jude?ene care se afl? pe raza celor dou? jude?e. Potrivit reprezentan?ilor CJ, treat proiectul ar urma s? fie finan?at prin intermediul Programului Opera?ional Regional 2014 – 2020, iar, în februarie 2015, a fost inclus în strategia la nivel regional pe urm?torii ?ase ani (Planul de Dezvoltare Regional? Nord-Est). „Scopul economic principal const? în îmbun?t??irea accesibilit??ii ?i mobilit??ii popula?iei, bunurilor ?i serviciilor, în vederea stimul?rii dezvolt?rii economice durabile, prin modernizarea ?i reabilitarea a 172,3 km de drumuri jude?ene din jude?ele Ia?i ?i Suceava aflate în proximitatea TEN-T (re?eaua european? principal? de transport, n.r.) ?i conectarea a 20 de unit??i administrativ-teritoriale urbane ?i rurale la re?eaua TEN-T”, au precizat reprezentan?i ai CJ Ia?i.
Potrivit acestora, tronsoanele de drum din jude?ul Ia?i care vor fi ref?cute însumeaz? peste 96 km, în timp ce în jude?ul vecin vor fi reabilita?i aproape 76 km. Astfel, se va interveni pe DJ 282 limit? Ia?i – Rediu – Movileni – Gropni?a (29 km), DJ 281D Coarnele Caprei – Focuri – Gropni?a (11,8 km), DJ 281B Belce?ti – Coarnele Caprei (10,2 km), DJ 281 Belce?ti – Cepleni?a – DN 28B (18,3 km), DJ 281 DN 28B – Scobin?i – Lespezi (22,5 km), DJ 208 Lespezi (DJ 281) – limita jude?ului Suceava (4,7 km). Pe raza jude?ului Suceava, vor fi ref?cute tronsoanele DJ 208 limit? jude? Ia?i – Budeni – Dolhasca (6,8 km), DJ 208A Suceava – Ipote?ti – Bosanci – Ude?ti – Liteni – Dolhasca (39,4 km), DJ 209C Suceava – Frumoasa – Liteni (8 km) ?i DJ 209D Liteni – Str?oie?ti – Costâna – D?rm?ne?ti (21,5 km).
„Din cei 172,2 km de drumuri jude?ene propu?i spre reabilitare ?i modernizare, circa 3% (5,2 km) sunt de p?mânt, 26% (44,8 km) sunt pietrui?i, 9% (15,5 km) sunt cu asfalt tip beton (din care 12 km în stare medie sau rea) ?i 62,2% (107 km) cu îmbr?c?min?i asfaltice, din care 55 km în stare de viabilitate rea sau medie”, au mai precizat reprezentan?i ai CJ Ia?i.

 

Comentarii

comentarii