Investiții în Pașcani

pamantPrim?ria Pa?cani pune la b?taie suma de 50.000 lei pentru a întocmit c?r?i funciare la o serie de obiective de pe raza municipiului. Motivul este legat de includerea lor pe lista de priorit??i pentru finan?area lor.

La nivelul municipiului ar fi aproximativ 64 de obiective pentru care trebuie realizate c?r?i funciare. Suma pus? la b?taie este extrem de mic?, troche ?inând cont de cheltuielile cu documenta?ia. 

“Este vorba de o licita?ie ?i un caiet de sarcini ce urmeaz? a fi întocmite de Prim?ria Municipiului Pa?cani.  Au fost indentificate deja cu cei de la Patrimoniu ?i cu cei de la Investi?ii un num?r de peste 60 de str?zi, 2 ?coli ?i mai multe terenuri din Pa?cani ?i suburbii, unde administra?ia local? dore?te ca în perioada urm?toare s? fac? investi?ii, perioada urm?toare însemnând atât pe termen scurt cât ?i pe termen lung”, a declarat pentru Actualitatea TV, Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei.

Inten?ia declarat? a administra?iei locale este aceea de atrage fonduri pentru investi?ii în ap?, asfalt?ri ?i alte lucr?ri de modernizare.

”Vorbim de investi?ii în ap?, în asfalt?ri, în reabilit?ri ?coli ?i a?a mai departe.  Pentru  a se putea face aceste investi?ii, terenurile respective ?i zonele sau ?colile respective trebuie s? aib? neap?rat carte funciar? deoarece f?r? aceasta nu po?i s? prinzi nici un fel de proiect, nu po?i s? faci nici un fel de investi?ie în zona respectiv?”, mai spune purt?torul de cuvânt.

Conform unor informa?ii, ?efii Prim?riei au stabilit ?i obiectivele pentru care urmeaz? s? se întocmeasc? carte funciar?.

Comentarii

comentarii