Investiții la Spitalul Municipal de Urgență Pașcani

Conducerea uzinei Pakmaya, seek  singurul  produc?tor de drojdie de panifica?ie din România, viagra sale a sponsorizat cu câteva milioane de lei vechi, Spitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani ?i a ajutat acum aproximativ o lun? la reabilitarea a dou? sec?ii de Pediatrie. Lucr?rile au fost finalizate recent iar în acest moment pacien?ii pot fi interna?i în condi?ii favorabile.

Directorul medial al Spitalului Municipal Pa?cani, Dr. Diana Acsinte,  a declarat c? ”S-a încheiat ?i recep?ionat o lucrare f?cut? la Pediatrie. Este vorba despre renovarea a dou? rezerve de Pediatrie, f?cut? cu aportul complet a unor sponsori, oameni de afaceri din municipiului Pa?cani, rezerve care s-au modernizat în totalitate. S-a schimbat gresia, faian?a, instala?ia sanitar?, cea electric? etc. A ie?it ceva frumos, modern, care se adaug? la celelalte dou? saloane care au fost renovate anul trecut, de acela?i sponsor. Se înscrie pe linia politicii Spitalului Municipal de Urgen?? Pa?cani de atragere de fonduri în vederea îmbun?t??irii condi?iilor hoteliere a pacien?ilor. Reu?im anual s? atragem sponsori. Spre exemplu, anul trecut am atras sponsori care nu erau planifica?i pentru c? un om de afaceri din Pa?cani a necesitat o interven?ie medical?. Pentru c? a fost mul?umit de cum a fost tratat a renovat sec?ia în care a fost îngrijit”.

Sursa

Comentarii

comentarii