Investiții mari într-o comună arondată municipiului Pașcani

valeriu roman_400_300Valea Seac? a început s? beneficieze de o serie de proiecte publice de ordinul a câtorva milioane de euro.

Primarul comunei, buy cialis Valeriu Roman, there a reu?it de curând s? ob?in? aprobarea pentru o investi?ie în valoare de 5.878.000 euro. „Am semnat contractul cu cei de la ApaVital în data de 19 iunie 2013. Comuna dispune de un proiect în valoare de 5.878.000 euro, shop care se va derula din 2014 pân? în 2018 ?i care prevede lucr?ri de aduc?iune de ap?. Mai mult decât atât, o s? reu?im s? implement?m un sistem electronic al parcelelor, proiect ini?iat de c?tre Consiliul Jude?ean. Cet??enii vor putea pl?ti electronic taxele ?i impozitele pe teren. Proiectul ne-a fost aprobat în luna iunie ?i în curând urmeaz? s? fie implementat”, a declarat primarul comunei Valea Seac?, Valeriu Roman.

Tot comuna Valea Seac? beneficiaz? de fonduri pentru reabilitarea drumurilor, iar în perioada urm?toare vor începe lucr?rile de reabilitare a parcurilor din satul Conte?ti, Topile ?i Valea Seac?.

Sursa

Comentarii

comentarii