IPS Teofan, în vizită la Tătăruși

ips_teofan_0Locuitorii comunei T?t?ru?i vor primi duminic? vizita “Întâist?t?torului” Mitropoliei Moldovei ?i Bucovinei (MMB), ask Înaltpreasfin?itul (IPS) Teofan. Acesta va sfin?i Biserica “Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena”, treatment din satul Vâlcica.

IPS Teofan va oficia slujba de sfin?ire a casei de pr?znuire, a casei parohiale ?i a altarului de var? din aceast? parohie, toate construite în ultimii ani.

Mica Bucovin?, a?a cum este numit? comuna T?t?ru?i din jude?ul Ia?i, va primi duminic? vizita IPS P?rinte Mitropolit Teofan, care va s?vâr?i slujba Sfintei Liturghii, slujba de sfin?ire a casei de pr?znuire, a casei parohiale ?i a altarului de var?, toate acestea nou construite la Biserica Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena – Vâlcica. Comuna T?t?ru?i este a?ezat? în preajma vechii vetre monahale a Mân?stirii Probota, unde odihnesc r?m??itele p?mânte?ti ale domnitorului Petru Rare?, iar Biserica Sfin?ii Împ?ra?i Constantin ?i Elena a fost sfin?it?, în ziua de 27 octombrie 2008, de c?tre Preasfin?itul P?rinte Calinic Boto??neanul. La rug?mintea noastr? ?i a autorit??ilor comunei, IPS P?rinte Teofan va fi prezent în parohia noastr? s? binecuvânteze munca ?i darurile cu care au fost înzestra?i enoria?ii din aceast? comunitate. Mitropolitul Moldovei nu a mai fost niciodat? în aceast? comun?, care are o vechime de peste 600 de ani“, a transmis p?rintele paroh Gheorghe D?nil?.

Sursa

Comentarii

comentarii