Israelul ripostează în faţa Siriei!

    Noul ministru israelian al Ap?r?rii, viagra sale Moshe Yaalon, a promis duminic? s? r?spund? “imediat” oric?rui tir sirian venit din platoul Golan, avertizând regimul de la Damasc împotriva oric?rei “înc?lc?ri a suveranit??ii” israeliene.

Israelul “va r?spunde imediat oric?rei înc?lc?ri a suveranit??ii israeliene ?i oric?rui tir din partea Siriei reducând la t?cere sursa atacurilor”, a afirmat Yaalon într-un comunicat.

Solda?ii israelieni sta?iona?i în partea Golanului ocupat? de Israel au deschis focul anterior asupra unei pozi?ii militare siriene dup? ce au fost ?inta unor tiruri de pe teritoriul sirian pentru a doua oar? în 24 de ore, potrivit unui purt?tor de cuvânt militar israelian.

“La începutul zilei, tirurile care veneau din Siria au vizat solda?i ai armatei israeliene”, a declarat purt?torul de cuvânt.

“Solda?ii au ripostat cu precizie în direc?ia unui post sirian de unde veneau aceste tiruri”, a ad?ugat el, precizând c? nu s-au înregistrat r?ni?i în rândul israelienilor.

Nu se ?tie pentru moment dac? tirurile siriene au fost lansate de for?ele pre?edintelui Bashar al-Assad sau de rebelii prezen?i în regiune.

Moshe Yaalon, fost ?ef de Stat Major, a afirmat c? Israelul consider? aceste incidente ca fiind “foarte serioase”.

“Nu vom permite armatei siriene sau oric?rei alte organiza?ii s? încalce suveranitatea israelian? tr?gând asupra teritoriului nostru”, a ad?ugat ministrul.

Israelul este oficial în stare de r?zboi cu Siria. Acesta ocup? din 1967 circa 1.200 de kilometri p?tra?i din platoul Golan pe care l-a anexat, o decizie care nu a fost recunoscut? niciodat? de comunitatea interna?ional?, restul de aproximativ 510 metri p?tra?i r?mânând sub control sirian.

Sâmb?t?, gloan?ele trase de Siria au atins vehicule militare israeliene care circulau în partea de sud a platoului Golan ocupat, provocând pagube u?oare, dar nu ?i r?ni?i, potrivit armatei israeliene.

De la începutul r?zboiului în Siria, în urm? cu doi ani, situa?ia s-a tensionat în platoul Golan dar incidentele – obuze siriene care s? cad? în partea israelian? sau focuri de avertizare israeliene – au r?mas limitate pân? în prezent.

Liderii israelieni atribuie c?derea recurent? a proiectilelor siriene în teritoriul controlat de Israel unor “erori de tragere”, din cauza proximit??ii luptelor între trupele regimului de la Damasc ?i rebeli.

 

Sursa

Comentarii

comentarii