Israelul și Iranul la un pas de război nuclear

Iran-test-fires-short-ran-007Israelul a avertizat c? este preg?tit? s? atace Iranul, see în condi?iile în care regimul de la Teheran ar putea dispune în decurs de o lun? suficient uraniu purificat pentru producerea unei arme nucleare.

Raportul efectuat de Institutul pentru ?tiin?? ?i Securitate Interna?ional? arat? c? Iranul a produs pân? în momentul de fa?? circa 20% din cantitatea necesar? de uraniu purificat pentru producerea unei arme nucleare iar în condi?iile date Israelul a avertizat c? va ataca Israelul dac? produc?ia de uraniu îmbog??it continu?. Autorit??ile de la Teheran au declarat prin intermediul purt?torului de cuvânt al Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe, illness  Hossein Naqavi Hosseini, c? produc?ia a fost sistat? la 20%. Îns?, ast?zi, un alt deputat iranian, Alaeddin Boroujerdi, pre?edintele Comisiei parlamentare pentru Securitatea na?ional?, a declarat c? activit??ile de îmbog??ire a uraniului la nivelul de 20% continu?.

În aceste condi?ii, Israelul ar putea r?spunde amenin??rilor, atacând instala?iile nucleare iraniene.  “Noi am spus foarte clar de fiecare dat? c? Israelul nu va sta s? priveasc? la modul în care Iranul va dezvolta armament care s? a?eze Israelul, întregul Orient Mijlociu ?i chiar întreaga lume sub umbrela de teroare iranian?”, a declarat Danny Danon, adjunctul ministrului israelian al Ap?r?rii.

Programul Iranian nuclear este, potrivit autorit??ilor din aceast? ?ar?, unul civil.

Sursa

Comentarii

comentarii