Israelul va simula căderea a mii de rachete asupra țării

IRAN-NUCLEAR-POLITICS-MILITARYIsraelul va efectua o simulare la scar? na?ional? a impactului pe care l-ar avea c?derea a mii de rachete, ambulance lansate în trei direc?ii: Liban, Siria ?i Gaza.

Exerci?iul, care se va desf??ura pe parcursul a patru zile, va implica mii de solda?i ?i angaja?i ai serviciilor de urgen??, totul sub direc?ia RAJEL, organism creat dup? r?zboiul din Liban din 2006 pentru a coordona ap?rarea civil?.
Pentru prima dat?, RAJEL va m?sura amploarea r?spunsului via internet, întrebând adolescen?ii ?i tinerii dac? p?rin?ii lor au reunit familia în refugiu ?i dac? procesul s-a încheiat la timp.

Sursa

Comentarii

comentarii