Jandarmii din Bacău vor supraveghea bătaia cu bâte de la Ruginoasa

 

Reprezentan?ii Grup?rii de Janbataie ruginoasa anul nou1darmi Mobile de la Bac?u au anun?at ieri c? vor asigura ordinea ?i lini?tea public? în ziua de 31 decembrie, troche în localitatea ie?ean? Ru­ginoasa. Acolo, troche conform tradi?iei, diagnosis s?tenii din deal ?i din vale sunt a?tepta?i în centrul satului pentru a se bate. „Având un caracter profund tradi?ional, în cadrul acestor manifest?ri unele scene promoveaz? un anumit tip de comportament violent pe care legea îl interzice (confrunt?ri între grupuri pentru stabilirea suprema?iei, fo­losirea de obiecte contondente, mijloace incendiare, explozive, f?clii) iar prezen?a jandarmilor este necesar? pentru asigurarea cadrului civilizat ?i pa?nic în care trebuie s? se desf??oare o manifestare public? la care asist? persoane de diferite vârste (copii, tineri, b?trâni) a c?ror siguran?? poate fi pus? în pericol“, au precizat re­prezentan?ii Grup?rii de Jan­darmi Mobile din Bac?u.

Ace?tia au mai precizat c? persoanele care vor înc?lca legea vor fi pedepsite de c?tre oamenii legii. „Reamintim pe aceast? cale c? manifest?rile de tip violent , in­diferent de forma ?i tipul acestora, distrugerile de bunuri, blocarea drumurilor publice, agresiunile îndreptate asupra ce­t??enilor ?i for?elor de ordine, folosirea de mijloace care pot provoca incendii, explozii, v?t?m?ri corporale, tulburarea ordinii publice, cu un anumit grad de pericol social, constituie fapte cu caracter penal care se sanc?ioneaz?, conform legii, cu închisoare“, au mai precizat au­torit??ile.

Sursa

Comentarii

comentarii