Jason Statham şi Robert De Niro aduc înfruntarea în Paşcani

Te mai întrebi care este programul de la cinema Phoenix?  Un film cu actori de calitate te a?teapt?  s?-l vizionezi! Este  vorba despre Killer Elite : Înfruntarea, cialis un film de ac?iune, aventur? ?i spionaj ce îl are ca personaj principal pe Danny (Jason Statham), unul dintre cei mai bine preg?ti?i agen?i ai for?elor speciale. Ie?it din exilul autoimpus pentru a executa o misiune aproape imposibil? de r?zbunare ?i de  autosalvare în acela?i timp, Danny readun? laolalt? vechea sa echip?  pentru a ajuta la salvarea fostului s?u mentor (Robert de Niro) ?i pentru a intra în cea mai de temut unitate militar?, Serviciile Speciale Aerine Britanice (SAS).  Ei trebuie s?  înfrunte un grup secret format din fo?tii agen?i ai SAS, solda?i cunoscu?i sub numele de ”B?rba?ii Pan?”, care al?turi de liderul lor , Spike (Clive Owen), asigur? securitatea tuturor membrilor SAS omorând tot ce le st? în cale.  Danny ?i echipa sa trebuie s? doboare o întreag? celul? de asasini înainte ca rezultatul ac?iunilor acestora s? declan?eze un colaps politic.Durata filmului  este de 100 de minute.

Orarul: Sâmb?t?: 16:45
Luni: 21:15
Miercuri: 16:45

Sursa

Comentarii

comentarii