Județul Iași va avea 3 autostrăzi: Bacău – Paşcani, Paşcani – Siret, Iaşi – Târgu Mureş

autostrada-tVizita de ieri la Ia?i a Ministrului Transporturilor, order Dan ?ova, unhealthy a presupus discu?ii privind termenele pentru finalizarea tronsoanelor din autostrada Ia?i – Târgu Mure?.

Por?iunea care se afl? în stadiul cel mai avansat este Câmpia Turzii – Târgu Mure?, sick pentru care se fac demersuri pentru licita?ia de lucr?ri, por?iunea urmând s? fie finalizat? pân? în 2016, conform ministrului. Tronsonul care traverseaz? jude?ul Ia?i ar urma s? fie scos la licita?ie, procedur? care nu vizeaz? îns? lucr?rile, ci actualizarea studiului de fezabilitate. Documenta?ia pentru cei 100 km pe ruta Ungheni – Ia?i – Tg. Neam? se afl? în evaluare ?i ar trebui scoas? la licita?ie peste circa opt zile. Actualizarea studiului de fezabilitate va costa 5,8 milioane de euro. Mi­nistrul Dan ?ova a anun?at ieri c? lucr?rile pentru autostrada Ungheni – Ia?i – Târgu Neam? vor începe abia în septembrie – octombrie 2015, termenul de execu?ie fiind 24 de luni. Dac? procedurile de achizi?ie nu vor întârzia, iar lucr?rile nu vor suporta amân?ri, ie?enii ar putea s? circule pe autostrad? pân? la Târgu Neam? în octombrie – noiembrie 2015. În schimb, ultima por?iune din auto­strad?, respectiv Târgu Mure? – Târgu Neam?, cea care leag? efectiv Moldova de Transilvania, ar putea fi gata abia la începutul anului 2019.

Primele dou? tronsoane ale autostr?zii vor fi construite din fonduri europene. Pentru al treile tronson, se va apela la fondurile strânse din acciza la carburant. „Pentru partea de autostrad? dintre Târgu Mure? ?i Târgu Neam?, cea mai grea dintre toate, care cost? ?i foarte mult ?i este foarte dificil de f?cut în munte, am propus premierului Ponta, dar a?a cum a spus ?i Domnia sa, vom analiza la nivelul Guvernului ?i al Parlamentului, pentru finan?are din acciza care a fost introdus? la data de 1 aprilie. Din roviniet? prin aplicarea mecanismului cu 7 eurocen?i ?i rambursare de 4 eurocen?i la tranportatori se ajunge la încas?ri anuale de 500 milioane de euro“, a declarat ?ova.

Tot ?ova a precizat c? toate procedurile pentru ultimul tronson de autostrad? vor începe din 2015, ur­mând ca lucr?rile de construc?ie s? fie terminate pân? la sfâr?itul lui 2018 – începutul anului 2019. Jute?ul Ia?i va fi traversat de trei autostr?zi: autostrada Bac?u – Pa?cani, autostrada Pa?cani – Siret (acestea fiind, potrivit lui ?ova, proiecte separate), care se afl? în licita?ie pentru studiile de fezabiliate, ?i Ia?i – Târgu Mure?.

Sursa

Comentarii

comentarii