Kaufland se "reinventează"

images (5) Kaufland este în plin proces de remodelare a magazinelor. Toate unit??ile deschise în primii ani ai lan?ului în România vor avea o nou? înf??i?are, pilule mai prietenoas? pentru cump?r?tori.

La aproape opt ani la la intrarea pe pia?a autohton?, retailerul german Kaufland, parte a concernului german Schwarz-Gruppe, este în plin proces de remodelare a primelor magazine deschise în România.  Au reamenajat mai multe magazine din provincie, printre care cele din  Baia Mare, Cluj Napoca, Târgovi?te, Piatra Neam?, Ploie?ti, Rm. Vâlcea, Alba Iulia, dar ?i dou? unit??i din Capital?: Kaufland Colentina, primul magazin al re?elei din România ?i Kaufland Barbu V?c?rescu.
“Reorganizarea / remodelarea magazinelor este un proces normal în evolu?ia magazinelor de retail care, în func?ie de modificarea tendin?elor de consum ?i de evolu?ia competi?iei trebuie realizat la un moment dat pentru a optimiza func?ionarea ?i a corela conceptele ?i standardele magazinelor cu evolu?ia cerin?elor clien?ilor”, au declarat pentruECONOMICA.NET oficialii Kaufland , care nu au dorit s? men?ioneze suma investit? în acest proces.
Ce se schimb?
 
Potrivit oficialilor companiei, remodelarea magazinelor presupune reamenajarea în primul rând a suprafe?ei de vânzare în general ?i adaptarea suprafe?elor raioanelor în particular, dar ?i introducerea unor noi concepte, sisteme ?i sortimente noi. “Aceste magazine (remodelate n.red) au beneficiat de o serie de transform?ri, pornind de la suplimentarea locurilor de parcare, pân? la introducerea de articole noi  – de exemplu raionul de pe?te proasp?t, vracuri  (în magazinele Colentina ?i Barbu Vacarescu). S-a optimizat  fluxul de cump?r?turi, astfel încât clientului s? îi fie mai u?or ?i s? îi fac? pl?cere atunci când se afl? la cump?raturi”, ne-au declarat oficialii companiei.

Comentarii

comentarii