La 2 școli din Pașcani, personalul didactic și elevii vor beneficia de educare și formare în țări europene

scoala specialaDou? ?coli din Pa?cani vor beneficia de sprijin pentru educa?ie ?colar? ?i formare profesional? în ??ri europene, pharm începând din toamn?. Profesorii ?i elevii de la ?coala Special? ?i de la Lunca vor merge, check pe parcursul a doi ani, în Italia, Spania sau Finlanda. Mai mult, profesorii vor ob?ine ?i certificate care vor fi recunoscute la nivel european.

O serie de proiecte de mobilitate ?colar? au primit aprobare, permi?ând deplasarea indivizilor în ??rile partenere. De la ?coala Special? din Pa?cani 24 de profesori vor merge în urm?torii doi ani în ??ri din Uniunea European? pentru a înv??a noi modele de ?colarizare a copiilor cu diferite probleme de s?n?tate. Mai mult, profesorii implica?i în proiect vor primi ?i certificate care vor fi recunoscute la nivel european.

?i ?coala din Lunca a fost declarat? eligibil?, iar în urm?torii doi ani va participa la numeroase programe, modele de predare ?i strategii europene.

Sursa

Comentarii

comentarii