La concursul Național ,,Cultură și Civilizație în România" păşcănenii au obţinul locul III

civilizatie_cult_1Ieri, online la Seminarul Teologic de la M?n?stirea Neam? a avut loc festivitatea de decernarea a premiilor la concursul ,,Cultur? ?i Civiliza?ie în România”, edi?ia a XVI-a – etapa na?ional?. De la Ia?i a participat echipajul Colegiului National Mihail Sadoveanu din Pa?cani, format din elevii: Teodor Iacob – clasa a X-a, Emanuela Teac? – clasa a XII-a, Ana Maria Palade – clasa a X-a. Elevii au fost coordona?i de prof. dr. Mercas Haricleea.

,,Proiectul, intitulat «Pa?cani – oameni, locuri ?i pove?ti de alt?dat?», s-a bucurat de aprecierea juriului care i-a acordat premiul III. Cu acest prilej, Asocia?ia Profesorilor de Istorie din Ia?i a oferit trei premii speciale care au revenit jude?elor Prahova, Sibiu ?i Teleorman. Premiile au constat în diplome ?i c?r?i. La aceast? competi?ie au participat 140 de elevi din 35 de jude?e. Concursul a fost structurat pe trei sec?iuni, respectiv: «Studiu privind particularit??i etnografice sau etnologice ?i lingvistice locale», a II-a sec?iune «Studiu privind mentalit??i culturale ?i cercetare sociologic?». A III-a sectiune fiind «Monografii istorice locale». Echipajul din Ia?i a întrunit 93,8 puncte, fiind nominalizat la sec?iunea a II-a. A fost un concurs complex, constând în realizarea unei lucr?ri ?tiin?ifice, realizarea unui proiect de conservare, iar un punctaj important se acord? prezent?rii orale de catre cei trei membri ai portofoliului. Vorbim de o competi?ie interdisciplinar? care reune?te cuno?tin?e ?i informa?ii de: istorie, literatura româna, geografie, religie ?i ?tiin?e socio-umane”, a precizat prof. dr. L?cr?mioara Iordachescu, inspector de Istorie ?i Stiin?e Socio-Umane în cadrul Inspectoratului ?colar Jude?ean (ISJ).

 

Sursa

Comentarii

comentarii