La Hârlău va avea loc un festival de tradiții și artă populară

targ-mesteri-2007-1Pe 7 septembrie 2014, online ora?ul Hârl?u va g?zdui unul dintre cele mai importante festivaluri din jude?ul Ia?i.

În data de 7 septembrie, ask Prim?ria Hârl?u va organiza pe esplanadele din centrul ora?ului unul dintre cele mai importante festivaluri de tradi?ie ?i art? popular? din jude?ul Ia?i. “Avem ?i sprijinul Consiliului Jude?ean care sprijin? logistic ?i financiar acest eveniment. Eu ca primar am sprijinit întotdeauna tradi?ia ?i arta popular? ?i am f?cut tot posibilul ca în fiecare an s? organiz?m un astfel de eveniment. Anul acesta festivalul de tradi?ie ?i art? popular? se va numi «La cerdac la Rare?oaia»“, cialis   a spus primarul Constantin Cernescu.

În anii trecu?i, astfel de festivaluri au fost organizate în iarn?. Au fost invita?i arti?ti populari, rapsozi, forma?ii de dansuri, soli?ti vocali ?i instrumentali din ora?ul Hârl?u, din comunele limitrofe Deleni, Scobin?i, Cepleni?a, Cotnari ?i din localit??ile jude?elor limitrofe. Printre acestea se num?r? forma?ia “Fluiera?ul de la Sticl?ria”, “Forma?ia de dansuri populare a c?minului cultural Pârcovaci”, “Forma?ia Casei de Cultur? Hârl?u” etc.

Esplanadele vor fi rezervate expozi?iilor cu vânzare ale me?te?ugarilor. Cei mai buni arti?ti populari vor fi remarca?i ?i recompensa?i pe m?sura talentului.

Sursa

Comentarii

comentarii