La Iaşi se vor ţine cursuri gratuite pentru calificare profesională

Cursuri-gratuite-pentru-antreprenori-la-Online-Business-School

Dezvoltarea Economic? a Comunit??ii Rurale prin Dezvoltarea Resurselor Umane din Zona Metropolitan? Ia?i (ZMI), medicine este un proiect care î?i propune s? îmbun?t??easc? calitatea resurselor umane din mediul rural al ZMI, prin calificarea, informarea ?iconsilierea popula?iei rurale, în vederea facilit?rii accesului la ocupare non-agricol? în corelare cu cerin?ele pie?ei muncii.

Proiectul ofer? doritorilor posibilitatea de a participa la cursurile:

1. Curs pentru lucr?tor în structuri pentru construc?ii – calificare nivel I. Durata cursului este de 3 luni, iar cerin?ele minime pentru participare sunt studiile medii (8 clase);
2. Curs pentru îngrijitoare batrâni la domiciliu – calificare nivel I. Durata cursului este de 3 luni, iar cerin?ele minime sunt studii medii (8 clase);
3. Curs pentru competen?e antreprenoriale – ini?iere. Durata cursului este de o lun?, iar cerin?ele minime sunt studii liceale (12 clase);
Cursurile men?ionate vor fi ?inute de SC Guard European Company. Asocia?ia STEP în Tourism, vine cu un curs de Manager în activitatea de turism – perfec?ionare. Durata acestuia este de 6 luni, în timp ce cerin?ele minime sunt finalizarea studiilor superioare. Proiectul ofer? ?i dou? cursuri complementare: un curs de Competen?e informatice ?i un curs de Comunicare în limba englez?. Ambele cursuri dureaz? o lun?.

Cursan?ii vor obt?ine certific?ri în domeniul studiat, atestate ANC (fost CNFPA), precum ?i asisten?? ?i consiliere pentru ini?ierea unei afaceri. Înscrierea ?i participarea la cursuri este gratuit?. Mai multe detalii despre proiect sau cursuri, pute?i afla de pe www.cursurizmi.ro. Proiectul, cu valoarea total? de 1.531.960,00 lei cu TVA, este finan?at prin Programul Opera?ional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”.

Sursa

Comentarii

comentarii