La masă cu răposatul

bisericaLa Biserica În?l?area Domnului din Pa?cani este o situa?ie delicat? de câ?iva ani. Mai multe persoane sus?in faptul c? sicriile sunt ?inute în praznicar, find astfel s?n?tatea oamenilor fiind pus? în pericol, prescription întrucât de ani de zile se întâmpl? acest lucru ?i nu s-a f?cut nici m?car o dezinfec?ie minim? înaintea servirii meselor praznicale.

Cet??enii p??c?neni spun c? a?a se întâmpl? de ani de zile, sickness de?i în aceea?i cl?dire este amenajat? ?i o camer? mortuar?, care pe timp de iarn? nu este folosit? din cauza frigului.

Parohul bisericii, p?rintele protopop Pavel Postolache, a refuzat s? comenteze public aceast? situa?ie nepl?cut?. El a sus?inut c? cei care au reclamat aceast? situa?ie sunt de rea credin??. El a recunoscut c? sala de mese este folosit? ?i pentru depunerea sicrielor pân? când camera mortuar? va fi renovat?.

Sursa

Comentarii

comentarii