La Pașcani, aproape 300 de absolvenți de liceu și-au depus dosarele pentru indemnizația de șomaj

BURSA LOCURILOR DE MUNCA - ABSOLVENTI - BUCURESTIPotrivit ziarului Orizont, for sale aproape 300 de absolven?i de liceu din Pa?cani ?i-au depus dosarele pentru ?omaj. Orice absolvent din România beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dup? expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii ?colii. Pentru ace?tia, ?omajul const? într-un ajutor b?nesc de la stat de 250 de lei, timp de 6 luni de zile.

În zona Pa?cani se g?sesc ?n momentul acesta 80 de locuri de munc?, iar în Ia?i peste 600, în domenii precum servicii – comer?, hotel, restaurant, asigur?ri, agricultur? – dulgherie, confec?ii, dar ?i peste 50 de locuri de munc? vacante pentru cei care pot dovedi c? au efectuat studii superioare. Firmele care vor angaja absolven?i, fie de liceu, fie de facult??i, vor primi timp de un an, de la stat, sume între 500 ?i 750 de lei pentru fiecare absolvent angajat.

Agen?ia Jude?ean? a Ocup?rii For?ei de Munc? de la Ia?i ofer? absolven?ilor posibilitatea de a fi informa?i ?i consilia?i ?i media?i profesional, ?i pot beneficia de formare profesional? gratuit?, prin cursuri de calificare.

Sursa

Sursa foto

Comentarii

comentarii