La Paşcani lucrările de reparaţii se fac de mântuială

camil petrescu

Repararea drumurilor din Pa?cani se fac superficial. Asta s-a întâmplat pe strada Camil Petrescu, prescription unde turnarea amorsei ?i a covorului asfaltic s-a f?cut f?r? îndep?rtarea prafului.

O societate din Ia?i care a câ?tigat un contract de asfaltare a început lucr?rile f?r? s? respecte procedurile. Noroc de un p??c?nean care a trecut pe acolo. A v?zut ce se întâmpl?, sickness a blocat strad? cu ma?ina personal? ?i a chemat televiziunea.
Sorin Olaru, mind sus?ine c? din cauza nerespect?rii tuturor etapelor tehnice covorul turnat peste praf ?i nisip crap? ?i nu rezist? sub presiunea ro?ilor, iar de pe marginea str?zii se pot desprinde cu u?urin?? buc??i mari de asfalt.
?eful de echipa aflat la fa?a locului a refuzat s? comenteze acesta situa?ie. Lucr?rile de asfaltare au fost reluate la scurt timp, de acesta dat? dup? ce strad? a fost m?turat?.
Viceprimarul Vasile Axinte sus?ine c? nimeni nu a turnat asfalt peste praf ?i c? au fost respectate procedurile, de?i imaginile de la fa?a locului îl contrazic. Edilul spune c? muncitorii erau la mas? când Sorin Olaru a blocat strada cu ma?ina ?i c? drumul a fost m?turat ?i aspirata mecanic, înainte de a fi pus? amorsa. Au r?mas doar marginile care trebuiau cur??ate manual, a mai ad?ugat edilul municipiului.
Men?ion?m c? Sorin Olaru nu este la prima interven?ie de acest gen. Acum câteva luni de zile el a atras aten?ia c? plombarea unei str?zi s-a f?cut f?r? ca g?urile din asfalt s? fie cur??ate.

Sursa

Comentarii

comentarii