Lansare de carte!

În data de 15 mai 2013, rx la ora 17:00, va avea loc la libr?ria Tafrali, din cadrul Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza“, corp A, lansarea c?r?ii ”Cei dintâi vor fi cei din urm?, România ?i sfâr?itul R?zboiului Rece”, de Larry L. Watts,  continuarea volumului Fere?te-m?, Doamne, de prieteni. R?zboiul clandestin al Blocului Sovietic cu România.

Consultant al Corpora?iei RAND la momentul revolu?iei, Larry Watts a c?l?torit deseori în Europa de Est ?i în URSS înainte de 1989. Ulterior a asistat oficiali din România la înfiin?area Colegiului Na?ional de Ap?rare ?i a conlucrat cu mai mul?i mini?tri români ai Ap?r?rii ?i ?efi de stat-major privind reforma în domeniul armatei, cooperarea cu Parteneriatul pentru Pace ?i integrarea în NATO. În 1990 ?i 1991 a fost ?eful Biroului IREX din Bucure?ti, iar pân? în 1997 a fost senior consultant al Project on Ethnic Relation (PER) ?i director al Biroului PER din România. Între 2001–2004 a activat drept consultant pentru reforma sectorului de securitate pe lâng? consilierul preziden?ial pentru securitate na?ional? din România.      Sursa

Comentarii

comentarii