Legenda iepuraşului de Paşte!

Odat?, thumb demult, cheap pe când zânele colindau p?durile ?i piticii  r?scoleau m?runtaiele p?mântului în c?utarea pietrelor pre?ioase, advice pe când animalele vorbeau ?i puii de lup se jucau cu mieii, tr?ia într-o c?su?? d?r?p?nat? la marginea unui c?tun, un p?durar împreun? cu nevasta ?i cei doi copii ai lui. Erau destul de s?raci ?i î?i duceau traiul  cam greu, într-una din zile, pe când se întorcea de la târg, numai ce z?re?te p?durarul într-un tufi? de la marginea p?durii un iepure ce se ascundea tremurând tot de fric?.Nu i-a fost prea greu s?-l prind? ?i s?-l vâre în traist?, gândindu-se  numai la friptura pe care avea s? o fac? din bietul iepura?.
Ajuns acas?, îi d?du traista nevestei, poruncindu-i s? g?teasc? iepurele, iar el, ostenit de atâta drum, se trânti în pat ?i adormi pe dat?.  Cei doi copila?i, auzind porunca tat?lui, se strecurar? bini?or ?i privir? în traist?, de unde le str?lucir? doi ochi?ori speria?i ?i înl?crima?i. Din întuneric, iepura?ul î?i a?tepta sfâr?itul plângând, pentru c? auzise ?i el planul îngrozitor al olarului ?i în?elesese despre ce era vorba. Doar v-am spus c? pe atunci animalele în?elegeau limba oamenilor.
Copiilor li s-a f?cut a?a o mil? de bietul iepura?, c? abia au a?teptat ca mama lor s? plece o clip? din buc?t?rie ?i au în?f?cat iepurele, punând în locul lui un cojoc din lân? de miel.
Au alergat cât au putut pân? la marginea p?durii, iar acolo au dat drumul micului urecheat, care a fugit mâncând p?mântul. Bineîn?eles ca p?durarul a certat-o pe nevast? pentru c? n-a avut grij? de iepure, iar în acea sear? n-au mâncat friptur?, ci urzici. Dar s-a întâmplat un lucru mult mai frumos. Mama Iepuroaic? a zvonit prin toat? p?durea fapta cea bun? a copiilor, s-a dus chiar ?i la vecina G?in?, s?-i povesteasc?, iar aceasta îi d?rui câteva ou?. Iepuroaica, fericit?, color? ou?le, le decor? frumos ?i le duse copiilor de au salvat via?a micului iepura?, punându-le într-un cuib de iarb? în gr?din?.
Despre isprav? a aflat ?i Zâna Prim?verii, c?ci Tat?l Iepure este un slujitor fidel al acesteia, iar el i-a povestit totul. ?i cum se apropia ?i S?rb?toarea Pa?telui, Zâna s-a gândit s?-i r?spl?teasc? pe cei doi copii pentru salvarea iepura?ului ?i a poruncit iepurilor s? le duc? daruri . Astfel, copiii p?durarului au g?sit într-o  diminea??, frumos în?irate pe pervaz,
alune, fructe uscate, ciuperci ?i faguri de miere ?i multe, multe alte cadouri dr?gu?e.
De atunci  în fiecare an, tot mai mul?i iepura?i aduc daruri copiilor  cumin?i, harnici si buni.  ?i s? ?ti?i c? iepura?ii n-au uitat niciodat? de  îndatorirea lor de a aduce, de Pa?te, tot felul de bucurii copiilor.

Comentarii

comentarii