Legile pentru ratificarea Acordurilor de asociere cu Republica Moldova, Ucraina și Georgia, promulgate de Băsescu

basescu_scrieAst?zi, recipe 9 iulie 2014, pre?edintele Traian B?sescu a promulgat legile pentru ratificarea Acordurilor de asociere între Uniunea European? ?i Republica Moldova, Ucraina ?i Georgia. Cele trei legi au fost adoptate s?pt?mâna trecut? de c?tre cele dou? Camere ale Parlamentului. 

Traian B?sescu a semnat ast?zi legile pentru ratificarea Acordurilor de asociere între UE ?i Republica Moldova, Ucraina, respectiv, Georgia. Administra?ia Preziden?ial? a emis un comunicat de pres? conform c?ruia ?eful statului a semnat ast?zi „Decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea European? ?i Comunitatea European? a Energiei Atomice ?i statele membre ale acestora, pe de o parte, ?i Republica Moldova, pe de alt? parte”, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014, „Decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea European? ?i Comunitatea European? a Energiei Atomice ?i statele membre ale acestora, pe de o parte, ?i Ucraina, pe de alt? parte”, semnat la Bruxelles, la 21 martie 2014 ?i 27 iunie 2014, dar ?i „Decretul privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere între Uniunea European? ?i Comunitatea European? a Energiei Atomice ?i statele membre ale acestora, pe de o parte, ?i Georgia, pe de alt? parte”, semnat la Bruxelles, în data de 27 iunie 2014.

Sursa

Comentarii

comentarii