Legitimații pentru transport în comun gratuit – până pe 1 aprilie!

Pân? pe data de întâi aprilie a acestui an, thumb veteranii de r?zboi, recipe persoanele cu handicap, decease dar ?i înso?itorii acestora trebuie s? se prezinte la Biroul de Asisten?? Social? din cadrul Prim?riei Pa?cani pentru a primi noile legitima?ii de transport. Potrivit unei decizii a Consiliului Local Pa?cani, ace?tia nu vor putea c?l?tori gratuit pe mijloacele de transport ce apar?in Regiei Autonome de Gospod?rie Comunal? ?i  Locativ? (RAGCL),  dac? nu se vor prezenta la birou.

Pentru primirea legitima?iilor localnicii trebuie s? prezinte actul de identitate, legitima?ia veche ?i desigur, actele care s? dovedeasc? c? sunt beneficiari de drept, pentru a primi noile legitima?ii. În momentul de fa??, un num?r de 160 de persoane de?in legitima?ii pentru transport gratuit.

Sursa

Comentarii

comentarii