Liceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” din Pașcani va găzdui un concurs în luna Mai

europaLiceul Tehnologic ”Mihai Busuioc” din Pa?cani g?zduie?te concursul de comunicare pe teme europene Europa, stomach MAI aproape 9, stuff organizat de Centrul de Informare Europe Direct (CIED) Ia?i ?i institu?ia de înv???mânt p??c?nean?.

Elevii ?i cadrele didactice sunt deja cu preg?tirile pe ultima sut? de metri, urmând ca pe 9 mai, Ziua Europei, la ora 10.00, s? reprezinte, în feluri diverse, cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

”Mul?i dintre p?rin?ii elevilor no?tri î?i exercit? dreptul de a munci într-o alt? ?ar? a Uniunii. Pentru copii este bine s? afle cât mai multe despre ??rile membre ale UE, despre diversitatea ?i valorile europene”, afirm? directorul Liceului Tehnologic ”Mihai Busuioc”, prof. Elena Pan?iru. ”Informa?iile despre Uniunea European? nu doar subiect din domeniul istoriei, geografiei sau civiliza?iilor, artei ?i culturii, ele ofer? un imens poten?ial în ceea ce prive?te abord?rile inovatoare inter-curriculare, conexiunile ?coal? – comunitate, dimensiunea cultural? european? ?i accesarea competen?elor – cheie transversa­le ale înv???rii pe tot parcursul vie?ii. Prin participarea la acest concurs elevii no?tri î?i vor dezvolta abilit??ile de comunicare, competen?ele sociale ?i civice, spiritul de ini?iativ?, lucrul în echip?, înv??ând totodat? despre Europa, dar ?i despre ei în?i?i, abilit??i pe care ?i le exerseaz? în preg?tirea concursului”, precizeaz? profesor Elena Pan?iru.

Prin implicarea în acest concurs, elevii ?i profesorii participan?i se documenteaz? despre statele membre ale Uniunii Europene, istoria lor separat? ?i istoria UE ?i a ideilor ce o fac ceea ce este, evolu?ia sa în timp, simbolurile, valorile sale, înv??ând, în acela?i timp, despre drepturile cet??enilor europeni ?i oportunit??ile pe care le au tinerii în UE.

Sursa

Comentarii

comentarii