Licitaţia CFR Marfă!

Pre?ul pachetului de 51% din ac?iunile CFR Marf? va începe de la 797, order 05 milioane lei, sale dup? cum se  afirm? în  anun?ul privind  privatizarea, sales lansat de Ministerul Transporturilor.

Licita?ia porne?te de la suma de  797.058.000 lei pentru întregul pachet de ac?iuni scos la vânzare, iar oferta este valabil? 180 de zile de la data public?rii, cu posibilitatea de a fi prelungit?, se precizeaz? în anun?.

Plata ar urma s? fie efectuat? într-o singur? tran??, prin transfer bancar la data finaliz?rii tranzac?iei.

Dosarul de prezentare a companiei va putea fi achizi?ionat de mar?i, pentru 10.000 de euro, fiind necesar? ?i o scrisoare de inten?ie a poten?ialului cump?r?tor al ac?iunilor.

Documentele de participare pentru precalificarea la licita?ie trebuie s? fie depuse pân? la 22 aprilie.

Transporturile impun poten?ialilor investitori o serie de criterii de precalificare, precum “experien?? relevant? în domeniul transportului de marf? ?i capabilit??i opera?ionale” ?i “capabilit??i financiare care s? demonstreze posibilitatea prelu?rii ?i dezvolt?rii afacerii”.

În cazul persoanelor fizice care particip? în mod individual este nevoie ?i de prezentarea unei scrisori de confort emis? de o banc? cu rating acordat de c?tre Standard&Poors sau Fitch de
minim BB- sau de c?tre Moody’s de minim Baa3 (corespunz?toare nivelului de “investment grade”), în cuantum cel pu?in egal cu suma dintre pre?ul de pornire a licita?iei ?i suma
necesar? pentru finan?area investi?iilor propuse prin strategia de dezvoltare a CFR Marf?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii