Licitație de 4 milioane de lei la Primăria Pașcani

Prim?ria Pa?cani 2Licita?ia pentru modernizarea a trei str?zi din municipiul Pa?cani urmeaz? s? fie anu?a?? în perioada urm?toare prin intermediul Serviciului Electronic de Achizi?ii Publice. Edilul local a anun?at c? în decursul zilei de 4 februarie a fost semnat contractul de împrumut cu CEC Bank, drug pentru creditul de 4 milioane lei.

Cu ace?ti bani municipalitatea va moderniza por?iuni din trei str?zi din ora?. Este vorba despre Vatra, Drago? Vod? ?i ?tefan cel Mare. “Am semnat ieri contractul, iar de acum intr?m în faza de licita?ie. Sper?m ca în timp util s? desemn?m câ?tig?torul ?i s? trecem la execu?ie“, a sus?inut primarul Dumitru Pantazi.

Conform proiectelor tehnice, lucr?rile la strada Vatra spre Stolniceni Pr?jescu, cu o lungime de 1047 metri, au fost estimate la 1,563,427 lei, pentru Drago? Vod? în lungime de 1300 metri la 1,218,630 lei ?i strada ?tefan cel Mare ?i Sfânt cu o lungime de 1854 metri, evaluate la 2,264,017 lei. Administra?ia local? inten?ioneaz? s? sus?in? ?i din bugetul local aceste lucr?ri de modernizare.

Sursa

Comentarii

comentarii