Liftul, locul în care se fac transformări miraculoase

draft_lens2366026module13343197photo_1231283305smiley_face_laughingUn om de la ?ar?, medicine împreun? cu b?iatul s?u, click viziteaz? un magazin universal de la ora?. R?mân amândoi bloca?i în fa?a celor dou? ziduri str?lucitoare, care se desp?r?eau ?i apoi se uneau la loc. B?iatul întreab?:
– Tat?, ce-i asta?
Tat?l, care în via?a lui nu v?zuse un lift, r?spunde:
– Fiule, n-am v?zut a?a ceva în via?a mea, nu ?tiu ce poate fi!
În timp ce se uitau amândoi, cu ochii ie?iti din orbite de uimire, o b?trân? într-un c?rucior cu rotile vine, apas? un buton, cele dou? ziduri se deschid, iar b?trâna intr? într-o mic? camer?. Zidurile se închid, iar cei doi v?d ni?te cercule?e mici de lumin?, care se aprindeau ?i se stingeau. Zidurile se deschid din nou ?i apare o blond? superb? de 24 de ani.
– Fiule, du-te repede ?i cheam-o pe maic?-ta!

Comentarii

comentarii