LinkedIn a devenit a doua retea sociala din SUA

LinkedIn a înregistrat în luna iunie 33, order 9 de vizitatori unici, cu 1,5% mai mult fa?? de luna precedent?. Foarte mult în urma Facebook-ului, cu 160,9 miliaone de vizitatori, LinkedIn a luat locul re?elei MySpace, al c?rei num?r de vizitatori a sc?zut cu 4%, la 33,5 milioane de unici.

Re?eaua social? LinkedIn, destinat? rela?iilor profesionale, a devenit în luna iunie a doua re?ea social? american?, potrivit unui studiu Comscore, citat de Le Monde.

LinkedIn a înregistrat în luna iunie 33,9 de vizitatori unici, cu 1,5% mai mult fa?? de luna precedent?. Foarte mult în urma Facebook-ului, cu 160,9 miliaone de vizitatori, LinkedIn a luat locul re?elei MySpace, al c?rei num?r de vizitatori a sc?zut cu 4%, la 33,5 milioane de unici.

Re?eaua de socializare MySpace a fost vândut? de News Corporation c?tre o companie de advertising numit? Specific Media, în cadrul unei tranzac?ii în valoare de 35 de milioane de dolari.

În 2005, News Corp. a cump?rat MySpace de la fondatorii companiei, pentru 580 de milioane de dolari. Popularitatea MySpace a sc?zut dramatic în ultimii ani, în pofida faptului c? NewsCorp. a f?cut eforturi semnificative pentru a atrage un public cât mai numeros pe aceast? platform?.

ComScore a precizat c? cifrele mondiale nu erau înc? disponibile pentru luna iunie. Potrivit datelor transmise de LinkedIn, la sfâr?itul lunii martie mai mult de jum?tate din cei 100 de milioane de utilizatori locuiesc în afara Statelor Unite. Re?eaua social? profesional?, care a fost de curâd listat? ?i la burs?, ?i-a lansat ?i o strategie de diversificare, permi?ând, de exemplu, s? integreze “module sociale” pe site-uri.

Concuren?a în sectorul profesional este în cre?tere. LinkedIn are deja un concurent serios de când Monster, specializat în anun?uri pentru locuri de munc? a fost integrat în Facebook.

Sursa

Comentarii

comentarii