Localnicii au asaltat Primăria pentru tichetele sociale

tichete_2_400_300La sediul Prim?riei din Pa?cani este mare îmbulzeal?. Localnicii au venit pentru a primi tichetele sociale  oferite de reprezentan?ii administra?iei locale.

În cursul zilei de ieri ace?tia au fost în?tiin?a?i c? aceste tichete vor fi disponibile de ast?zi la Prim?rie. Îns? situa?ia a luat o întors?tur? ?i biletele vor fi disponibile din sediul func?ional al administra?iei, tadalafil fapt care i-a panicat pe oamenii care de diminea?? se prezentaser? în fa?a loca?iei ini?iale.

Func?ionare au f?cut fa?? cu greu mul?imii de oameni, search îns? totul a fost organizat în a?a fel încât s? nu se creeze haos. Distribuirea de tichete sociale va continua  în zilele de 20, unhealthy 21 ?i 23 decembrie, pân? când cei care au depus cerere vor intra în posesia lor. Reamintim faptul c? Prim?ria a pus la dispozi?ia unui num?r de 1.200 persoane câte doua tichete, fiecare cu o valoare de 50 de lei.

Sursa

Comentarii

comentarii