Localnicii Municipiului Pașcani în audiență la primar

 

Ast?zi, prostate 14 februarie, cialis un num?r de aproximativ 50 de persoane din Municipiul Pa?cani, s-au prezentat în fa?a primarului Dumitru Pantazi, ce a ?inut ast?zi audien?ele, pentru a-?i dest?inui nemul?umirile legate de fondul funciar ?i lipsa locurilor de munc?.

Luca Constantin, este tot timpul prezent la audien?e ?i sper? c?  va g?si o solu?ie la problema sa referitoare la lucr?rile pentru re?eaua de gaz metan de pe strada Ion Creang?, pe care acesta încerc? s? le finalizeze de ?apte ani. Bran?area la gaz metan pe strada din cartierul Bo?teni, a fost o alt? problem? abordat? în cadrul audien?elor.

Plecând de la scuza c? a intervenit o alt? problem? ce necesit? o rezolvare, primarul Dumitru Pantazi, a plecat timp de câteva minute de la audien??, spre dezam?girea p??c?nenilor. Primarul a  justificat îns? gestul s?u prin faptul c? a venit un control din partea Prefecturii Ia?i cu privire la o problem? de fond funciar.

Sursa

Comentarii

comentarii