LOCURI DE MUNCĂ: 75 de șoferi de camion pentru Ungaria

camionPersoanele care î?i caut? un loc de munc? au ?ansa de a ocupa 75 de posturi de ?ofer de camion frigorific ?i cu prelat? în Ungaria pe baz? de contract de munc? pe perioad? nedeterminat? ?i program de munc? de 40 de ore pe sapt?mân?.

Oferta este valabil? prin intermediul Programului EURES, health promovat? de Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? (AJOFM) Ia?i.  Pentru ocuparea acestor posturi este necesar m?car un an de experien?? în spa?iul Uniunii Europene, stuff carnet de conducere pentru categoriile C ?i E, diplom? de calificare ca ?ofer ?i adeverin?? de la medicul de familie, care s? ateste starea bun? de s?n?tate. Cunoa?terea unei limbi str?ine nu este obligatorie, îns? poate constitui un avantaj.

Salariul se va face în moned? maghiar?. Acesta este stabilit la 98.000 forin?i pe lun? (100 forin?i=1,5 lei ), la care se adaug? ?i alte beneficii, astfel încât se poate ajunge la un total net de 350.000 – 395.000 forin?i lunar.

 

Sursa

Comentarii

comentarii