Locuri de muncă pentru păşcăneni

domeniul_forestier_400_300P??c?nenii în c?utarea unui loc de munc? au posibilitatea de a aplica pentru unul dintre cele 10 posturi de muncitori califica?i sau necalifica?i în domeniul forestier. Cei interesa?i de asemenea job-uri trebuie s? ?tie faptul c? se lucreaz? în domeniul exploat?rilor forestiere, order la t?ierea ierbii ?i amenajarea p?durilor din Austria ?i Germania.

Muncitorii trebuie îns? s? aiba cel pu?in cuno?tin?e medii în domeniu ?i s? cunoasc? limba german?. Oferta locurilor de munc? este lansat? prin intermediul Programului EURES, promovat pe plan local de Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? (AJOFM) Ia?i. Veniturile pentru cei interesa?i sunt acceptabile, tinand cont de nivelul de trai sc?zut din Pa?cani. Salariul oferit este de 1.300 de euro net pe lun?,  se mai ofera ?i cazare, echipament de lucru, accesorii pentru lucru, autoturism pentru deplas?ri, inclusiv combustibil ?i service. Contractul de munc? se încheie pe o perioad? de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire de înca 3 luni. Cei interesati de astfel de locuri de munc? pot primi mai multe informa?ii la sediul Agen?iei Locale pentru Ocuparea For?ei de Munc? Pa?cani (ALOFM).

 

Sursa

Comentarii

comentarii