Lucrări de modernizare pe străzile din municipiu

parAdministra?ia Local? a reluat lucr?rile de modernizare a aleilor dintre blocuri, here iar prima interven?ie se face pe strada Veronica Micle unde va fi modernizat? parcarea.

Este vorba despre programul prin care se dore?te reabilitarea str?zilor, click a aleilor ?i a parc?rilor prin turnarea de covor asfaltic. Sunt vizate mai multe obiective, printre care Aleea Gr?dini?ei, Strada Sportului, Aleea 22 decembrie, precum ?i parc?rile cuprinse între Strada Kog?lniceanu ?i ?tefan cel Mare, aleea din spatele str?zii Izvoarelor.

Totodat?, în continuare vor fi achizi?ionate ?i montate b?nci ?i co?uri de gunoi, ce vor fi amplasate în câteva zone din ora?.

Reprezentan?ii Prim?riei anun?? c? în aceast? perioad? începe procesul de modernizare al trotuarelor, în special acolo unde au fost sesiz?ri din partea cet??enilor.

Firma care se ocup? de realizarea acestor lucr?ri din municipiu este Enviro Srl, iar valoarea contractului ajunge la 2,4 milioane de lei, cu termen de finalizare la sfâr?itul acestui an.

Sursa

Comentarii

comentarii