Lucrări de reabilitare la intrarea în Pașcani

reabilitare-drum-mediafax-fotoEdilul p??c?nean a anun?at începerea lucr?rilor de modernizare a intr?rilor în municipiu în zilele ce vor urma. Lucr?rile vor fi realizate de Direc?ia Regional? de Drumuri ?i se vor desf??ura pe por?iunea de drum cuprins? între suburbia Gâ?te?ti ?i Kaufland, viagra pe o distan?? de 1,2 km.

Primarul ora?ului a men?ionat c? lucr?rile se vor întinde ?i în anul care urmeaz? ?i se vor axa pe modernizarea trotuarelor ?i a spa?iilor verzi pân? la intrarea în suburbia Bl?ge?ti. Drumurile ?i trotuarele de la intrarea dinspre comuna Stolniceni Pr?jescu sunt de asemenea incluse în planul de reabilitare, iar indicatoarele de prezentare ale ora?ului se doresc a fi schimbate dup? consultarea unui arhitect.

Sursa

Comentarii

comentarii