Lucrările de la barajul Lunca Paşcani rămân blocate

w560xh316_baraj_pascani_copyLucr?rile de la complexul hidroenergetic Lunca Pa?cani r?mâne în continuare la stadiul de discu?ii. Având în vedere c? în prezent mul?i dintre cei care ar trebui s? se ocupe de reluarea planurilor se afl? în vacan??, medicine totul stagneaz?.

„Am mai avut discu?ii cu ministrul Ni?? referitoare la continuarea complexului de la Lunca Pa?cani, dar nu s-a stabilit nimic. Ideea pe care se merge în prezent este ca Apele Române s? se ocupe de cuva complexului, iar Hidroelectrica s? termine centrala”, a declarat senatorul Florin Constantinescu. De precizat este faptul c? ie?irea din insolven?? a Hidroelectrica se anun?a a fi una care urma s? deblocheze ?i banii ?i lucr?rile de la Lunca Pa?cani. De la acel moment ?i pân? în prezent a trecut aproximativ o lun?, dar nimic nu s-a schimbat. „E-adev?rat c? acum s-a conturat o stare de letargie pentru c? e vacan?? ?i eu, cel pu?in nu pot face prea multe în acest sens ?i nu pot da dovad? de mai mult? implicare. Pe 2 septembrie se reia activitate ?i atunci se va întoarce comisia. A?adar, pe 3 septembrie vom avea o ?edin?? în cadrul c?reia vreau s? ridic mai multe probleme, printre care situa?ia de la complexul hidroenergetic Lunca Pa?cani, dar ?i aspecte referitoare la Fortus”, a men?ionat Viorel Bl?ju?. A?adar, nu se ?tie când se va mai mi?ca ceva la Lunca Pa?cani, cu toate c? este vorba de cea mai mare investi?ie pe bani publici din jude?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii