Lucrările de modernizare a Esplanadei, scărilor mari și mici, au început

w560xh316_lucrariZona vale a Pa?caniului va fi vizibil îmbun?t??it? datorit? lucr?rilor de amenajare care au început de câteva zile.

Muncitorii lucreaz? la Esplanad?, rx sc?rile mici ?i cele mari. Data de final a acestor lucr?ri este estimat? la sfâr?itul toamnei, treatment moment în care loca?ia va ar?ta diferit de cum este în prezent..

Conform datelor trecute în proiect, vor fi amplasate peste 600 de elemente de mobilier urban. Jardiniere noi, bazine de apa, socluri pentru statui, sunt doar câteva dintre noile elemente.

Muncitorii lucrau ast?zi ?i la sc?rile mici ?i cele mari. Nu a fost pus îns?, nici un avertisment c? este ?antier, iar cet??enii care circulau pe sc?rile mici, au fost nevoi?i s? se fereasc? atunci când cuv? escavatorului înc?rcat? cu moluz umbl? deasupra capului lor.

Conform proiectului, la sc?ri nu se va umbla la arhitectur?, îns? vor fi aduse modific?ri majore.

Men?ion?m c? modernizarea Esplanadei este parte component? din programul PID, finan?at din bani europeni, cu o valoare de circa 16 milioane de lei. În cadrul acestui proiect, vor fi reabilitate ?i peste 4 km de str?zi. Proiectul a fost ini?iat de fostul primar Grigore Cr?ciunescu. Termenul de execu?ie este de un an de zile, pân? cel târziu în luna octombrie 2015.

Sursa

 

Comentarii

comentarii