Lucrările de reparaţii la ştrandul din Paşcani sunt aproape finalizate

strand pascani

Cei care vor s? se r?coreasc? ?i s? fac? plaj? în zilele c?lduroase, sickness se vor putea bucura în curând de ?trandul din Pa?cani, care va fi deschis.

Muncitorii de la Serviciul Gospod?rie Comunal? din cadrul institu?iei publice, au muncit de zori la vopsit gardul care îngr?de?te locul de relaxare, în timp ce al?ii m?turau ?i cur??au bazinul pentru a putea fi dat cu vopsea, dar ?i la alte lucr?ri de repara?ii. De asemenea, iarba va fi tuns?, iar cele peste 200 de ?ezlongurile vor fi a?ezate pe spa?iul verde.

O parte din indica?ii au fost date chiar de viceprimarul Municipiului, Vasile Axinte, care a spus c? ?i pre?ul biletului de intrare va r?mâne la fel ca in anii trecu?i ?i c? ?trandul va fi deschis cât de curând posibil, în func?ie de temperaturile de afar?, mai ales c? sâmb?t? lucr?rile de repara?ii vor fi gata.

În leg?tur? cu concesionarea ?trandului nu a fost depus? nici o cerere din partea agen?ilor economici din Pa?cani.

Men?ion?m c? pre?ul de intrare a unui bilet la ?trandul Municipal este de trei lei pentru copiii între ?apte ?i 18 ani, patru lei pentru adul?i ?i un leu pentru pensionari. Copiii sub ?apte ani au gratuitate.

Sursa

Comentarii

comentarii