Mai multe asociații de proprietari la Pașcani

Apa RobinetÎn ultimul an au fost constituite mai multe asocia?ii de locatari ?i de proprietari în Municipiu Pa?cani. Reprezentan?ii Prim?riei, salve conform actelor, spun c? func?ioneaz? în acest moment 37. Mai mult, angaja?ii de la Compartimentului de Îndrumare ?i Înfiin?are Asocia?ii de Proprietari se deplaseaz? s?pt?mânal în teren pentru a convinge pe cei ce locuiesc la bloc s? se asocieze.

Cre?te num?rul asocia?ii de proprietari ?i de proprietari în Pa?cani. Acest lucru se datoreaz? ?i pentru c? operatorul de ap? ?i canalizare din Pa?cani, Apa Vital a anun?at c? de anul viitor, din ianuarie 2017 va desf??ura rela?ii comerciale doar cu blocurile în care func?ionez? astfel de asocia?ii.

„În momentul de fa?? în eviden?ele Prim?riei municipiului Pa?cani sunt 40 de asocia?ii de proprietari din care func?ioneaz? 36. Zilele trecute a fost eliberat? o hot?râre judec?toreasc? pentru înfin?area unei noi asocia?ii de proprietari. Este vorba despre cea de la blocul P2 de pe strada Calea Ia?ului, iar dup? ce se depun actele la Prim?rie ea va func?iona ca cea de a 37 asocia?ie”, a declarat Cristian Menegon, purt?torul de cuvânt al Prim?riei Municipiului Pa?cani pentru un post local de televiziune.

În acest context, angaja?ii Compartimentului de Îndrumare ?i Înfiin?are Asocia?ii de Proprietari se deplaseaz? s?pt?mânal în teren pentru a convinge pe cei ce locuiesc la bloc s? se asocieze.

„Cei de la Compartimentul de Îndrumare ?i Înfiin?are Asocia?ii de Proprietari se deplaseaz? s?pt?mânal sau chiar de dou? ori pe s?pt?mân?, dac? este cazul, la vechile asocia?ii de locatari sau la reprezentan?i de scar? unde se las? documenta?ia pentru înfin?area asocia?iilor de proprietari” a mai ad?ugat purt?torul de cuvânt al Prim?riei Pa?cani.

Comentarii

comentarii