Mai multe gratuităţi la medic, începând de astăzi

concediu_medical

Contractul-cadru care reglementeaz? condi?iile acord?rii asisten?ei medicale pentru anii 2016 – 2017 intr? în vigoare începând de ast?zi, troche 1 iulie 2016.

Potrivit unui comunicat al Ministerului S?n?t??ii, cure prin noul contract-cadru se vor asigura mai multe servicii pentru asigura?i. Pentru asisten?a primar?, doctor noul contract cadru prevede acordarea gratuit? a avizelor epidemiologice pentru intrarea sau reintrarea în colectivitate ?i a adeverin?elor medicale pentru pre?colari ?i elev.

De asemenea, conform noului contract-cadru, transferul unui asigurat de pe lista unui medic de familie pe lista altuia se poate realiza ?i în situa?iile în care acesta se afl? în arest preventiv, execut? o pedeaps? privativ? de libertate, precum ?i la încetarea st?rii respective. În plus, Ministerul S?n?t??ii arat? c? în contractul curent se elimin? serviciul spirometrie dintre cele furnizate de medicii de familie, pentru c? acest serviciu intr? în sfera de competen?? a medicului pneumolog.

Pentru asisten?a medical? ambulatorie într-o clinic? de specialitate, noul contract-cadru prevede noi proceduri diagnostice. „Se introduc electromiograma ?i evaluarea cantitativ? a r?spunsului galvanic al pielii. Se introduce tratamentul fracturii amielice f?r? deplasare a coloanei vertebrale“, se arat? în comunicatul amintit.

În ceea ce prive?te medicina dentar?, contractul-cadru 2016-2017 prevede un nou serviciu decontat, respectiv obtura?ia dintelui dup? tratamentul afec?iunilor pulpare sau al gangrenei. În plus, minorilor li se vor putea acorda consulta?ii decontate de CNAS o dat? la ?ase luni.

Pentru asisten?a medical? ambulatorie, paraclinic?, se introduce printre serviciile decontate de CJAS efectuarea de RMN de sâni, cu sau f?r? substan?? de contrast, ?i se renun?? la decontarea examenului fungic de urin?.

 

Sursa

Comentarii

comentarii