Mai multe locuri de muncă în Pașcani

ajofm pascaniReprezentan?ii Agen?iei Locale de Ocupare a For?ei de Munc? (ALOFM) Pa?cani au declarat c? locurile de munc? vacante de la nivelul municipiului cresc comparativ cu lunile trecute, order mai ales c? se apropie prim?vara ?i în aceast? perioad?, activit??ile unor firme devin mai ample.

În prezent, Agen?ia ofer? celor în c?utarea unui loc de munc? un num?r de 97 de posturi. Cei cu studii superioare au doar 10 locuri de munc?, în timp ce restul sunt pentru cei cu studii medii.

Domeniile în care angajatorii vor s? g?seasc? personal sunt cam acelea?i: confec?ii – 31; industrie – 56; transporturi – 5 ?i alte activit??i. Num?rul persoanelor care sunt în c?utarea unui loc de munc? este la fel de mare la nivel local.

În rândul ?omerilor, majoritatea doresc s?-?i g?seasc? un loc de munc? în afara jude?ului, unde salariile sunt mai mari, chiar dac? sunt nevoi?i s? pl?teasc? chirie.

Sursa

Comentarii

comentarii